• Наггар. Весна.
  • Панорама Наггара от имения Рерихов
  • Наггар, место самадхи Николая Рериха.